Browse Categories
Mailing Lists

BJW Dainichi Daisen 2010- 7/30/10

Price: $15.00
Item Number: DVD

Personalization

* denotes required field

Format*
1. Prelude 
2. 6 Man Tag Match: Benkei Daikokubo & Mototsugu Shimizu & Kazuji Hashimoto vs Shinobu & Ryuichi Kawakami & Takumi Tsukamoto 
3. 6 Man Tag Match: Men's Teioh & Onryo & Atsushi Ohashi vs Hercules Senga & Masaki Okimoto & Daisuke Masaoka 
4. Hardcore 6 Man Tag Match: Shadow WX & Yuichi Taniguchi & Ryuji Yamakawa vs Abdullah Kobayashi & Shu Brahman & Kei Brahman 
5. Street Fight Scramble Bunk House 6 Man Tag Death Match: Jun Kasai & Kokutenshi Jaki Numazawa & Isami Kodaka vs Takashi Sasaki & Yuko Miyamoto & Kankuro Hoshino 
6. Daisuke Sekimoto & Yoshihito Sasaki vs Shuji Ishikawa & Yuji Okabayashi 
7. BJW Death Match Heavyweight Championship Bout (Glass & Fluorescent Light Tubes & Plus Alpha Death Match) Ryuji Ito vs Masashi Takeda
Shopping Cart
Your cart is empty.